Aktuality

Ve čtvrtek  19. 10. se v Brně-Modřicích uskutečnil protestní mítink zaměstnanců společnosti Commscope Czech Republic s.r.o..  Cílem bylo upozornit na praktiky této americké společnosti, která se v Modřicích kvůli přesunu výroby do Číny...
Zasedala Rada OS KOVO V Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové poprvé po VII. sjezdu zasedala 11. – 12. října 2017 Rada OS KOVO. Předseda OS KOVO Jaroslav Souček přednesl aktuální informace z odborových aktivit. Zaměřil se mj. na...
Parlamentní volby se uskuteční 20. – 21. října. ČMKOS vytvořilo při této příležitosti detailní rozbor programu politických stran zejména z pohledu odborů. V plném znění ho naleznete v příloze.       
Informace o možném přesunu části výroby Škoda Auto a.s. do mateřského koncernu Volkswagen v Německu vyvolaly mezi zaměstnanci tohoto podniku velké znepokojení a projevy nesouhlasu s tímto opatřením. Předseda OS KOVO Jaroslav Souček v této...

    

Regionální pracoviště

mapka