Odboráři jednali s premiérem o sbližování mezd v EU

Předseda vlády přislíbil další zvyšování minimální mzdy. V debatě ocenil iniciativu OS KOVO v rámci evropské odborové ústředny industriAll ETU, jejímž cílem je čelit mzdovému a sociálnímu dumpingu.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se 18. dubna ve Strakově akademii sešel s vedením průmyslových odborových svazů. V delegaci odborů, kterou vedl předseda ČMKOS Josef Středula, byl i předseda OS KOVO Jaroslav Souček. 

Premiér s odboráři hovořil hlavně o možnostech, jak snížit rozdíly v příjmech zaměstnanců mezi chudšími a bohatšími státy Evropské unie. Jak později na tiskové konferenci uvedl, mzdová konvergence v EU je jedním z důležitých témat, které se jeho vláda snaží prosazovat na evropské úrovni. Nízké mzdy jsou podle jeho slov vážným problémem české ekonomiky. Jejich výše neodpovídá produktivitě práce, které je dosahováno ve firmách v České republice. S odboráři se premiér shodl na tom, že snižování rozdílů v příjmech zaměstnanců v rámci EU představuje významný prvek celkové prosperity ČR, který má i velkou sociální dimenzi. Mzdová konvergence proto podle Sobotky je a zůstane pro českou vládu jednou z klíčových priorit pro budoucnost EU a musí být i jedním z hlavních principů nezbytné reformy EU.

Toto téma se dostalo i do Římské deklarace o budoucnosti EU, která byla podepsána 25. března.

Premiér se s odboráři shodl také v tom, že důležitým nástrojem jak nejlépe dosáhnout sblížení mzdové úrovně v Česku s Evropskou unií je zvyšování minimální mzdy.  Vláda její zvyšování považuje za důležitý nástroj, který zvyšuje motivaci pracovat a výrazně pomáhá s růstem mezd zaměstnanců v ČR. V jejím zvyšování hodlá proto pokračovat.  Stejně tak chce další růst platů zaměstnanců veřejného sektoru, což vytvoří celkově příznivější situaci na trhu pracovních sil. Třetím nástrojem vlády pro zlepšování mezd je podle Sobotky její aktivní politika zaměstnanosti. A nejde jen o to. Premiér Sobotka:  „Je důležité, aby pokračoval tlak na růst mezd v rámci celé české ekonomiky. Nadnárodní firmy si zvykly, že čeští zaměstnanci jsou ochotni pracovat za výrazně méně peněz než jejich kolegové v západní Evropě. Velmi často na to hřeší a je třeba na ně vyvíjet permanentní tlak a v tom hrají odbory velmi důležitou roli.“

Podle premiéra vláda připraví návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018. Měl by reflektovat závazek vlády navýšit minimální mzdu na úroveň 40 procent průměrné mzdy v ČR.

Další zvýšení minimální mzdy bude i tématem na nejbližším jednání tripartity.

„Náš požadavek je, aby rostla minimální mzda na více než 12.500 korun, ideální by bylo, kdyby to bylo na úroveň slovenskou," řekl v této souvislosti Josef Středula.

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček doplnil, že není důležité pouze zvyšování minimální mzdy ale i zvyšování zaručených mezd. Ty znamenají, že zlepšení odměňování se bude týkat nejenom těch, kdo vykonávají méně kvalifikované práce a dostávají minimální mzdu, ale i kvalifikovaných odborníků.

Jaroslav Souček během tiskové konference rovněž kritizoval neochotu většiny zaměstnavatelských svazů v kovoprůmyslu vést na téma mzdy sociální dialog na odvětvové úrovni. Přitom minimální standardy v jednotlivých odvětvích by významně napomohly k odstranění mzdového dumpingu. „Na odvětvové úrovni se sociální dialog odehrává v podstatě pouze tehdy, když zaměstnavatelské svazy chtějí čerpat finance z evropských projektů na posilování sociálního dialogu,“ uvedl Jaroslav Souček.

Jak premiér, tak také odboráři poukázali na to, že ačkoli během posledních čtyř let došlo k navýšení minimální mzdy, nepřineslo to odbytové problémy pro naše výrobky a zvýšení nezaměstnanosti, jak dopředu hlásali kritici těchto navýšení. Nezaměstnanost u nás naopak klesla.

Bohuslav Sobotka ocenil, že se českým odborářům podařilo pro téma mzdové konvergence získat podporu evropské odborové ústředny industriAll ETU. Jak známo, stalo se tak zejména díky iniciativě OS KOVO. Odboráři k tomu před novináři zdůraznili, že pokud nedojde ke sbližování mezd, mohlo by to vést k sociálnímu dumpingu a k posilování odstředivých tendencí vůči EU v zemích střední a východní Evropy.

Na otázku, jak hodnotí jednání s premiérem Jaroslav Souček, redakci Kováka odpověděl: „Pro mne jako předsedu OS KOVO bylo nejdůležitější to, co bylo motivem pro setkání s premiérem a to byl otázka naší rezoluce (pozn. text najdete v příloze), kterou jsme prosadili na kongresu industriAll ETU v červnu 2016 v Madridu. A sice požadavek stejných mezd za stejnou práci na celém území EU. Diskutovali jsme s premiérem, jaké kroky by mohly vést k tomu, aby se mzdy v ČR přiblížily alespoň průměru EU.  Zdůvodnili jsme to tím, že produktivita práce v ČR je přibližně na 2/3 průměru EU, kdežto mzdy v paritě kupní síly jsou pouze na třetině průměru EU. Takže kdyby se mzdy zvedly o 100 procent, tak bychom se teprve pak přiblížili k vyspělým zemím západní a severní Evropy. V tom jsme se s panem premiérem shodli. Řekl nám, že pověří své experty, aby vyhodnotili, jaké by to mělo dopady na naše firmy a jejich konkurenceschopnost vzhledem k zvýšeným mzdovým nákladům.“

Předseda OS KOVO premiéra rovněž pochválil za jeho přístup k sociálním partnerům, což přispívá k tomu, že na národní úrovni sociální dialog funguje dobře.  Vyjádřil naději, že ve stejném duchu to bude pokračovat i po podzimních parlamentních volbách.

 

 

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem