OS KOVO odsuzuje útoky proti právům zaměstnanců

V kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze se ve dnech 22. a 23. března konalo 11. zasedání Rady OS KOVO.  Vedle téměř osmi desítek zástupců svazu se ho jako hosté zúčastnili také předseda ČMKOS Josef Středula a předseda partnerského slovenského OZ KOVO Emil Machyna.

Rada je nejvyšším orgánem svazu v období mezi jeho sjezdy. Vedle běžné pracovní agendy, k níž patřila pravidelná zpráva o činnosti, kontrola plnění úkolů, zpráva o kolektivním vyjednávání KSVS v roce 2017 a harmonogram kolektivního vyjednávání OS KOVO pro rok 2018, návrh rozpočtu svazu či vyhodnocení solidárního konta živelních pohrom, se Rada (podobně jako předsednictvo, které jednalo den před ní)zabývala přípravou VII. sjezdu svazu, který se letos v červnu uskuteční v Olomouci. Diskutovalo se tak o průběhu připomínkování návrhu stanov, probíral se volební řád pro volbu delegátů VII. sjezdu a jejich náhradníků, návrhu velikosti Rady po VII. sjezdu i o průběhu připomínkovacího řízení k připravovaným změnám stanov OS KOVO. Ne ve všem panovala naprostá shoda, o některých projednávaných návrzích se tak bude jednat dále a definitivní rozhodnutí a doporučení pro sjezd  padnou až na květnovém zasedání Rady. Vycházet se přitom bude ze stanovisek, která k jednotlivým dosud nevyjasněným bodům budou přijata na nadcházejících konferencích krajských sdružení. OS KOVO, prostě opět předvedlo demokracii v praxi.

Rada se na svém 11. zasedání i proto samozřejmě vyjádřila k některým palčivým problémům současnosti. K nim patří  mj.  nadále nízká úroveň mezd v ČR, ohrožení sociálního dialogu v českém kovoprůmyslu na odvětvové úrovni, ale také nedůstojný průběh parlamentní debaty k novele zákoníku práce provázený obstrukcemi pravice. Rada se zabývala i možnými riziky, která jsou spojená s připravovaným ukončením kursového závazku a případnými negativními dopady, které by to mohlo mít na zaměstnance v kovoprůmyslu ČNB  (na toto téma zde vystoupil i bývalý viceguvernér ČNB Pavel Kysilka). O těchto problémech ve svých vystoupeních hovořili také Josef Středula a Emil Machyna. Oba upozornili na současné nebezpečné tendence, jejichž cílem je likvidovat jednotu odborů a omezit jejich práva a vyzdvihli mimořádnou roli, která v boji proti nim stejně jako v kampani Konec levné práce připadá OS KOVO.

Zasedání Rady potvrdilo, že OS KOVO si tuto svoji odpovědnost plně uvědomuje. Bylo na něm přijato prohlášení, ve kterém Rada OS KOVO odsuzuje návrhy pravicových opozičních poslanců a poslanců hnutí ANO připravené pro druhé čtení projednávané novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  Uvádí se v něm:

Rada OS KOVO odsuzuje návrhy pravicových opozičních poslanců a poslanců hnutí ANO připravené pro druhé čtení projednávané novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Především návrhy poslanců Stanjury a Bendla jsou vrcholem arogance vůči zaměstnancům a jejich zástupcům. To, k čemu se propůjčili těmito návrhy prosazovanými dlouhou dobu militantní částí zaměstnavatelů, hraničí se snahou ponížit zaměstnance a udělat z nich pouhý nástroj pro vytváření zisků zaměstnavatelů bez jakýchkoli práv vedle již existující hanebně levné práce českých zaměstnanců. Tyto návrhy jednoznačně směřují k české cestě nejlevnější „robotizace“ na evropském kontinentě.  Podstatou těchto návrhů je usnadnění co nejrychlejšího a nejlevnějšího propouštění zaměstnanců a likvidace dalších odborových práv.

Rada OS KOVO/OS KOVO vyzývá

  • poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby nepodlehli  vábítku militantních zaměstnavatelů a hlasatelů jejich návrhů  v řadách poslanců některých politických stran na  zdevastování pracovních podmínek zaměstnanců a aby se nezpronevěřili svému poslaneckému slibu, který jim ukládá vykonávat mandát v zájmu všeho lidu,
  • funkcionáře a členy OS KOVO, aby dávali při každé možné příležitosti najevo svůj zásadní nesouhlas s takovými návrhy a aby si dobře zapamatovali, kteří poslanci a které politické strany opovrhují zaměstnanci a chtějí je v případě, že se dostanou k moci, přetransformovat  na pouhé poskytovatele pracovní síly bez lidské důstojnosti.

OS KOVO hájí na různých úrovních práva zaměstnanců a staví se proti snahám na jejich omezení. Přináší to ovoce. Jak na Radě  vyplynulo z jedné z předložených zpráv, po letech  stagnace svaz v uplynulém roce navzdory protiodborovým tlakům i zastrašování, zaznamenal nárůst své členské základny.

Na tiskové konferenci, která se uskutečnila po zasedání Rady, se novináři nejvíce zajímali o zdůvodnění jejího prohlášení k parlamentní debatě o zákoníku práce a také o konkrétní detaily, kdo a jak v kovoprůmyslu ohrožuje sociální dialog na odvětvové úrovni. Texty ystoupení představitelů výkonného vedení OS KOVO na tiskové konferenci najdete v příloze této informace ve formátu PDF.

Informaci České televize z tiskové konferenci najdete na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058270323

 

 

 

 

 

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem