Stávková pohotovost v MORAVIA CANS - rýsuje se dohoda

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček (vlevo) a generální ředitel MORAVIA CANS a.s Martin Boaler  při podpisu rámcové dohody

Dnes odpoledne (4. 10. ) se v Říčanech u Brna uskutečnilo jednání zástupců OS KOVO s představiteli současného managementu MORAVIA CANS a.s. Jak nás po jeho skončení informoval předseda OS KOVO Jaroslav Souček, bylo na něm dohodnuto následující: Zvýšení mezd všech zaměstnanců v roce 2017 o 3 %. Stejně tak zaměstnavatel přistoupil na růst mezd v roce 2018 o 5 %.  A to při zachování bonusů, které se týkají výplaty 13. platu. Podrobná kritéria se budou ještě se zástupci odborů projednávat, ale konkrétní ustanovení nesou možná bez jejich souhlasu.

 A pokud jde o odbory požadované zvýšení osobního bonusu, tzn. přidání 1000 Kč do osobního hodnocení, tak bude podle dnešní dohody rozšířeno na všechny zaměstnance, kteří pracují ve vícesměnných provozech, což je naprostá většina osazenstva podniku v Bojkovicích. Nebude se týkat jen těch zaměstnanců, kteří pracují jen na jednu směnu.

I když je tu tedy rámcová dohoda, stávková pohotovost ve firmě nadále trvá. Skončí podle slov předsedy OS KOVO, až momentu, kdy  v MORAVIA CANS a.s. bude podepsána kolektivní smlouva, obsahující všechny dohodnuté body.

Tuto zprávu k výsledkům jednání vydala ČTK:  Bojkovice (Uherskohradišťsko) 4. října (ČTK) - Vedení společnosti Moravia Cans z Bojkovic na Uherskohradišťsku se dnes dohodlo s odboráři, kteří požadovali zvýšení mezd. Nová kolektivní smlouva by měla být podepsána do dvou týdnů, řekl dnes ČTK zástupce odborářů. Dohodu s odboráři potvrdilo ČTK i vedení firmy, která vyrábí aerosolové nádobky z hliníku, zaměstnává zhruba 450 lidí. Odboráři minulou středu vyhlásili stávkovou pohotovost. "Bude trvat do doby, než bude podepsána nová kolektivní smlouva," řekl dnes ČTK odborář, který si nepřál uvést své jméno. Vedení firmy podle něj ustoupilo v důležitých požadavcích odborů na zvýšení mezd, základní mzda se všem zaměstnancům letos zvýší o tři procenta, příští rok o pět procent. Odboráři údajně mírně ustoupili v dalších bodech. "Jde například o výpočet třinácté mzdy, stanovila se pravidla. Dřív třináctá mzda byla, ale nebylo to ošetřeno ve smlouvě," uvedl odborář.Ve společném prohlášení pro média ředitel firmy Martin Boaler i odboráři potvrdili, že se dnes nalezla shoda ve všech dosud sporných bodech projednávané kolektivní smlouvy pro léta 2017 a 2018. \"Výsledný kompromis považují obě strany za oboustranně přijatelnou dohodu,\" uvádí se v prohlášení podepsaném v Říčanech u Brna.Moravia Cans ročně vyrobí přes 400 milionů nádobek. Loni jí podle výroční zprávy klesl zisk po zdanění na 180,4 milionu korun z 235,5 milionu v roce 2015. Tržby klesly na 1,58 miliardy z 1,61 miliardy korun.

Účastníci stávkové pohotovosti mohou počítat se stále rostoucí solidaritou a podporou svých oprávněných požadavků, které jsou nyní zakotveny i v rámcové dohodě.  Na konci tohoto článku se můžete přesvědčit, jak jejich počet neustále narůstá.

A jaký byl vývoj do jednání se stávajícím  managementem firmy 4. 10.??

Výkonné vedení OS KOVO vyhlásilo dne 27 .9. od 22:30 hodin stávkovou pohotovost ve společnosti MORAVIA CANS a.s. v Bojkovicích. Důvodem je neochota zaměstnavatele garantovat práva  a nároky pro všechny zaměstnance v kolektivní smlouvě  a následné neúspěšné řízení ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy před zprostředkovatelem určeným MPSV ČR.  Spornými body jsou zvýšení mezd v letech 2017 a 2018, roční bonus a rozšíření osobního ohodnocení. Konkrétně se jedná o tyto požadavky:

  1. Zvýšení základní mzdy všem zaměstnancům v roce 2017 nejméně o 3 %.
  2. Zvýšení základní mzdy všem zaměstnancům v roce 2018 nejméně o 5 %.
  3. Roční bonus ve výši 10 % z celkové mzdy zúčtované zaměstnanci  od 1. 1. do 31. 10. daného roku.
  4. Rozšíření osobního ohodnocení ve výši 1000 Kč/měsíc na všechny zaměstnance.

Pokud vedení společnosti nezmění svůj přístup, je Výkonné vedení OS KOVO připraveno vyhlásit a organizovat ve společnosti MORAVIA CANS a.s. v době co nejkratší stávku jako krajní prostředek pro prosazení cílů zaměstnanců. Tento postup  podpořilo 79 % zaměstnanců podniku, kteří se zúčastnili hlasování o případné stávce. Společnost MORAVIA CANS je předním evropským výrobcem aerosolových nádobek.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) k vyhlášení stávkové pohotovosti ve společnosti  MORAVIA CANS vydala následující prohlášení: „Stojíme na straně oprávněných požadavků odborářů a zaměstnanců, kteří její vyhlášení a případnou stávku podpořili drtivou většinou svých hlasů. Jsme připraveni vám pomoci. Jsme na vaší straně!“

Na adresu OS KOVO přicházejí další projevy solidarity a podpory požadavků odborářů a zaměstnanců MORAVIA CANS:

ZO OS KOVO TRIODYN vyjadřuje podporu zaměstnancům MORAVIA CANS a.s. Bojkovice v jejich zákonné snaze prosadit  oprávněné požadavky.

Libor Častulík, předseda ZO OS KOVO TRIODYN MEZ Brumov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO OS KOVO Vysoké pece ArcelorMittal Ostrava vyslovuje jednoznačnou podporu odborářům a zaměstnancům ve společnosti MORAVIA CANS a.s., Bojkovice, pro dosažení Vašich požadavků a následné vyhlášení stávkové pohotovosti. Sociální dialog je jedním z pilířů demokracie a úspěšnosti spolupráce zaměstnavatele a odborů pro zaměstnance.

Přejeme Vám hlavně úspěch a společnou dohodu.

Pavel Borůvka, předseda ZO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane předsedo,

   Odborový svaz státních orgánů a organizací vyslovuje jednoznačnou podporu odborářům a zaměstnancům ve společnosti MORAVIA CANS a.s., Bojkovice při vyhlášení stávkové pohotovosti. Sociální dialog je jedním z pilířů demokracie a kolektivní vyjednávání je jeho součástí. Podporujeme využití všech možností, které umožňuje právní řád České republiky. A Vaše požadavky jsou legitimní!

Bc. Pavel Bednář, předseda odborového svazu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené kolegyně, kolegové odboráři i ostatní zaměstnanci společnosti MORAVIA CANS a.s.,

Základní organizace OS KOVO Ammann CR Vám vyjadřuje plnou podporu při snaze o dosažení Vašich požadavků a přejeme Vám rovněž i možnost seriózního kolektivního vyjednávání nejen nyní, ale i v budoucnu. Kdykoli dojde k přijatelné shodě obou stran, je to dobré jak pro firmu, tak pro zaměstnance. Doufáme, že nakonec zvítězí rozum a dohoda. Pokud ne, i stávka nebo stávková pohotovost je regulérní řešení sporu při kolektivním vyjednávání. Ještě jednou tedy – hodně úspěchů!

Josef Dušek, předseda ZO OS KOVO Ammann CR, Nové Město nad Metují

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor a členové ZO Škoda Trakční Motory Plzeň vyjadřují podporu kolegům z fi. MORAVIA CANS as. k vyhlášení stávkové pohotovosti, a případné stávce za prosazení svých zákonných  požadavků  a podporu kolektivního vyjednávání.

Karel Kroupa, předseda ZO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane předsedo.
Chtěla bych Vám vyjádřit podporu v úsilí, které by mělo přinést zlepšení platových podmínek zaměstnanců MORAVIA CANS a.s. Věřím, že přičiněním OS KOVO bude docíleno spokojenosti zaměstnanců, kteří si za poctivě odvedenou práci zaslouží spravedlivou odměnu.

Bc. Lenka Vlčková, předsedkyně Základní organizace Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, J. Wolkera 1342/4, Teplice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane předsedo,

Místní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Městská správa sociálních služeb v Mostě vyjadřuje úplnou podporu našim kolegům ve společnosti MORAVIA CANS a.s. v jejich nelehké situaci.

Držíme Vám palce a věříme, že se Vám povede tento „boj“ vyhrát.

Martin Pícha, předseda MO OSZSPČR, MSSS v Mostě

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OS Stavba ČR podporuje vyhlášení stávkové pohotovosti ve společnosti MORAVIA CANS a.s.

OS Stavba ČR vyjadřuje podporu odborářům a zaměstnancům ve společnosti MORAVIA CANS a.s. při vyhlášení stávkové pohotovosti. Náš odborový svaz klade velký důraz na kolektivní  vyjednávání jako jednu z oblastí sociálního dialogu. Podporuje využití  všech možností, které umožňuje právní řád České republiky.

Přejeme úspěšné završení vyjednávání.

lng. Milan Vomela, předseda OS Stavba ČR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení kolegové,

Odborový svaz UNIOS vyjadřuje podporu OS KOVO, který dne 27. 9. 2017 vyhlásil stávkovou pohotovost ve společnosti MORAVIA CANS, a.s. za zvýšení mezd v letech 2017 a 2018 v rámci sjednávání kolektivní smlouvy. Věříme, že se brzy dohodnete. Pokud ne, je náš svaz připraven stávkující zaměstnance účinně podpořit.

Karel Sladkovský, předseda svazu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO OS KOVO BRUSH SEM s.r.o. PLZEŃ, vyjadřuje solidaritu Odborové organizaci společnosti MORAVIA CANS a.s. Bojkovice. Podporujeme je aspoň těmito řádky a myšlenkou na ně v jejich nelehkém boji se  zaměstnavatelem. Jedině když vytrvají, mají možnost dosáhnout svých návrhů při vyjednávání KS.

JSME S VÁMI KOLEGOVÉ ODBORÁŘI Z MORAVIA CANS.

Za ZOOS KOVO BRUSH PLZEŃ předseda Vladislav Šelmát

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborový svaz Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod vyjadřuje podporu oprávněným požadavkům OS KOVO.

Jitka Marišková, předsedkyně ZV OO Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO OS  KOVO Zbrojovka Vsetín podporuje kolegy z Moravia Cans a věříme , že se jim podaří prosadit legitimní požadavky

 Marie Dančáková, předsedkyně VZO OS KOVO Zbrojovka Vsetín

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené kolegyně, kolegové!

Tímto vyjadřujeme podporu vyhlášení stávkové pohotovosti ve společnosti MORAVIA CANS a.s. na prosazení oprávněných požadavků zaměstnanců všemi zákonnými prostředky, které jim umožňuje právní řád ČR. 

Josef Antoniv, předseda ZO OS KOVO Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky vyslovuje jednoznačně podporu odborářům a zaměstnancům ve společnosti MORAVIA CANS a.s. v jejich oprávněném odhodlání hájit spravedlivé mzdové požadavky všemi cestami, které jim umožňuje právní řád České republiky. To, že jsou Vaše požadavky oprávněné, prokazuje i výsledek hlasování o vyhlášení stávkové pohotovosti, ke kterému Vám blahopřejeme. Kolegyně a kolegové, vydržte, jsme s Vámi.

Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené kolegyně, kolegové a zaměstnanci společnosti MORAVIA CANS a.s.

Odborový svaz KOVO základní organizace Let a.s., která zastupuje zaměstnance společnosti Aircraft Industries, a.s., RAMET a.s. a OKIN INDUSTRY CZ, s.r.o. vám vyjadřuje plnou podporu k prosazení oprávněných požadavků zaměstnanců všemi zákonnými prostředky.

Pokud nedojde při jednání 4. 10. 2017 k dohodě o dodatku KS s OKIN INDUSTRY CZ, s.r.o., budeme nuceni učinit stejné kroky: vyhlásit stávkovou pohotovost případně časově neomezenou stávku.

Josef Mikula, předseda ZO OS KOVO Let a.s. Kunovice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane předsedo, milí kolegové,

dovolte mi, jménem naší ZO, vyjádřit Vám podoru k Vašemu rozhodnutí a odhodlání.

Plně Vás podporujeme, jsme s Vámi!

Blanka Fléglová, předsedkyně ZO OSZSP, ÚSP Domečky Rychnov nad Kněžnou

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane předsedo,

vážené kolegyně a kolegové,

Základní organizace odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou vyslovuje podporu odborářům a zaměstnancům ve společnosti MORAVIA CANS a.s. v jejich oprávněném odhodlání hájit spravedlivé mzdové požadavky všemi cestami, které jim umožňuje právní řád České republiky. Vaše požadavky považujeme za oprávněné oprávněné, proto i vyhlášení stávkové pohotovosti vnímáme jako legitimní.

Vydržte a hlavně přejeme dosažení a splnění Vašich oprávněných požadavků. Jsme s Vámi
ZO OSZSP Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

předsedkyně Mgr. Hana Vodičková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chtěla bych jménem naší ZO městská poliklinika Praha vyjádřit podporu vašemu Seskupení členů z Moravia Cans a.s. v jejich požadavcích a hlavně jim přejeme hodně sil a zároveň trochu závidíme jejich odvahu jít do stávky.Bohužel to ještě pořád není samozřejmost,aby zaměstnanci takto hájili svá práva,takže každý případ je pro nás vítaným vzorem,jak na to i u nás.Věříme,že se Vám to povede,vydržte. 

J. Carrasco, předsedkyně ZO OSZSP ČR Městská poliklinika Praha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové,
ZO OSZSP ČR Zařízení sociální péče - Domov pro seniory Choceň jednoznačně vyslovuje podporu odborářům a zaměstnancům ve společnosti MORAVIA CANS a.s. v jejich oprávněném odhodlání hájit spravedlivé mzdové požadavky. Plně za Vámi stojíme a podpoříme Vás tak alespoň touto cestou.
Nacházíte se v nelehké situaci, držte se, jsme s Vámi.

Ivana Smejkalová, předsedkyně ZO OSZSP ČR Choceň

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisková zpráva    Stávková pohotovost v\hlášena!

 

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem