Všichni zaměstnanci Koito v Žatci si polepší – díky odborům

Stane se tak na základě skutečnosti, že 27. 3. 2017 došlo mezi ZO OS KOVO Koito Žatec a zaměstnavatelem Koito Czech s.r.o.  Žatec k dohodě o navýšení platů pro rok 2017 a podpisu nové kolektivní smlouvy.  Z nově vyjednaného mzdového předpisu (platí od 1. dubna) vyplývá nárůst mezd u dělnických pozic průměru o 7,2 % (nejméně o 6,7 %) a v nedělnických profesích pak v průměru o 6,3 % (minimálně o 5,4 %).

Došlo také k vylepšení některých stávajících benefitů. Například příspěvek na dětské tábory se zvýšil z 500 na 650 Kč, novinkou je i to, že při odchodu do starobního důchodu obdrží zaměstnanec za každý odpracovaný rok tisíc korun až do výše 20 000. Zvýšil se také příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění. Pro toho, kdo v závodě pracuje déle než 5 let, jsou to 3 % ze základní mzdy a flexibilní složky v daném měsíci.

Podnik je dceřinou společností japonského nadnárodního koncernu Koito Manufacturing Ltd. Skupina Koito zaujímá celosvětově pětinu trhu se světlomety pro automobilový průmysl a je jedničkou v tomto oboru. Na různých místech světa zaměstnává kolem 23 000 lidí. V žateckém závodě, který byl založen v roce 2001, pracuje kolem 900 zaměstnanců, a z výrobních linek sjíždějí přední světlomety pro automobilky Toyota, Nissan, Suzuki, Renault, Daimler, Bentley, Volvo, Land Rover, Porsche, Audi, TPCA. 

Při kolektivním vyjednávání odborářům v Koito Žatec ještě loni pomáhalo Regionální pracoviště OS KOVO v Ústí nad Labem, letos vyjednávali poprvé samostatně.

To, že kolegové v žateckém Koito odvádějí dobrou práci, nedokládá jen výsledek jejich nejnovějšího vyjednávání se zaměstnavatelem. Když jejich ZO v roce 2014 vznikala, měla 7 členů, kteří se nebáli a šli do toho. Dnes jimi založená organizace čítá 140 členů. Jen v březnu do ní vstoupilo dalších 12 lidí, aby podpořili odbory právě při kolektivním vyjednávání. Na dotaz, čeho si z toho, co se podařilo vyjednat nevíce cení, předseda Holubička odpovídá: „Nejvíc? Asi těch dosažených procent. Letošní výsledky kolektivního vyjednávání ovšem celkově považujeme zatím za svůj největší úspěch.Výbor ZO doufá, že se členská základna díky úspěšnému kolektivnímu vyjednávání dále rozroste.“  

 

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem