Jarní seminář BOZP JMK 2019

24.4.2019 se na Regionálním pracovišti Brno uskutečnilo jarní školení BOZP. Účastnili se zástupci ZO a SČ pověřeni pro BOZP. SIBP a lektor v jedné osobě kol. Konrád provedl rekapitulaci činnosti za uplynulý rok a seznámil přítomné s legislativními změnami v oblasti BOZP. Dále poukázal na nejčastější závady a nedostatky zjištěné při provádění kontrol dle §322 ZP. Podrobněji byly rozebrány i podněty jednotlivých ZO a SČ ohledně např. bezpečnostních přestávek, poskytování OOPP, provádění orientačních zkoušek na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek apod. Účastníci semináře průběžně kladli dotazy, které byly lektorem uspokojivým způsobem zodpovězeny.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem