"Jarní" seminář BOZP V DKO Jihlava

BOZP

Dne 16. března 2022 se v DKO Jihlava uskutečnil plánovaný regionálně vzdělávací seminář odborových inspektorů BOZP a funkcionářů ZO OS KOVO.
Školení se zúčastnilo 21 zástupců ZO OS KOVO. Školení provedl specialista BOZP RP Jihlava kol. Jiří Čermák, který seznámil účastníky s legislativními novinkami v oblasti BOZP a s platnou legislativou v oblasti BOZP. 
Největší pozornost byla věnována tématům Práva a povinnosti odborové organizace v oblasti BOZP a Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
Dále byli účastníci semináře seznámeni se Zákonem č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. 
Účastníci byli také seznámeni se závažnými pracovními úrazy, které se staly v uplynulém období v našem regionu a vypracovali test základy první pomoci.
K jednotlivým tématům semináře proběhla diskuze, a byly zodpovězeny dotazy účastníků.

-jč-      
 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem