Jednání Kulatého stolu dne 6.4.2018

Dne 6. 4. 2018 se pod patronací Regionální rady ČMKOS Libereckého kraje, které předsedá zástupce OS KOVO Petr Mendl, uskutečnilo v hotelu Petra Liberec v rámci projektu Zkracování pracovní doby jednání Kulatého stolu, kterého se zúčastnilo 13 členů Regionální rady ČMKOS. Dále byli jednání přítomni jako hosté Mgr. Dušan Martínek (za projekt), Ing. Naděžda Vojtíšková (regionální manažerka za Svaz průmyslu a dopravy pro Liberecký a Královehradecký kraj), Lenka Seidlová (asistentka Svazu průmyslu a dopravy), Mgr. Mirka Bartoňová (za Sdružení pro rozvoj LB kraje) a Ing. Bohuslav Chudárek (za OS KOVO).

Účastníci byli seznámeni s přehledem dosavadní činnosti v rámci projektu Zkracování pracovní doby a se současnou situací v této oblasti na trhu práce, včetně porovnání v rámci evropského regionu. Cílem jednání bylo dosažení vzájemné informovanosti a posouzení dalších možností vývoje dané problematiky včetně případných dopadů do legislativněprávní oblasti a do činnosti jednotlivých zaměstnavatelských subjektů.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem