Konference 10. listopadu 2015

Konference 10.listopadu 2015

Dne 10. listopadu 2015 v rámci Jihočeského kraje se konala konference KS OS KOVO. Toto jednání proběhlo v DK METROPOL, celkem se konference zúčastnilo 22 delegovaných zástupců.

Konferenci zahájil zmocněnec KS OS KOVO Jč. kraje Jan  Švec, přivítal přítomné a hosty a  předložil program porady, který následně byl schválen. Aktuální informace o problematice členských průkazů pro členy OS KOVO informoval Bc. Jiři Řihout. Dalším bodem konference bylo projednat zásadní body, které budou řešeny na prosincové Radě OS KOVO, t.j. volby předsedy OS KOVO a také změna Stanov OS KOVO v oblasti členských příspěvků důchodců.

 

 

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem