Konference krajského sdružení JMK

Dne 15.11.2017 se v Brně uskutečnila konference Krajského sdružení JMK, kterou řídil člen rady KS kolega Potužník. Z výkonného vedení OS KOVO se jednání zúčastnil místopředseda Tomáš Valášek, který v rámci svého vystoupení přednesl aktuální informace z dění v OS KOVO a v diskusi reagoval na dotazy a připomínky účastníků konference. Jedním z důležitých bodů programu konference byla volba zmocněnce krajského sdružení. Do této funkce byl na další čtyřleté období všemi přítomnými jednomyslně zvolen kolega Jaromír Machala.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem