Konference KS MSK 2017

KS MSK uspořádalo dne 20.4.2017konferenci KS MSK, která se konala v KD Akord v Ostravě - Zábřehu. V rámci konference vystoupil host kol Jaroslav Souček, který účastníky seznámil s aktuálními informacemi na úseku KOVO i ČMKOS. Přítomní byli rovněž seznámeni v rámci programu se zprávou o činnosti KS MSK za rok 2016 a následně s informacemi o činnosti  Regionální rady OS ČMKOS MSK. Další informace z dění OS KOVO přednesl kol. Libor Dvořák. V návaznosti na předané informace a následnou diskuzi byly v usnesení formulovány (mimo jiné) i další jednotlivé body -. omezování levného dovozu z Číny za účelem ochrany domácího trhu, dále pokračovat v jednáních o možnosti předčasných odchodů do důchodu u vybraných profesí. Součásti konference byla volba delegátů a náhradníků na VII. sjezd OS KOVO. Konference se zúčastnilo celkem 81 delegátů a hostů.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem