Konference KS OS KOVO JČK (23. 06. 2020)

Dne 23. června 2020 proběhla Konference KS OS KOVO JČK, kde zmocněnec KS OS KOVO JČK Jan Janoušek přivítal významné hosty. Jedním z nich byl místopředseda OS KOVO Libor Dvořák a druhým byla hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

Hejtmanka Jihočeského kraje především hovořila o významné roli odborů, které sehrají významnou roli v koronavirové krizi. Především při ochraně zaměstnanců v důsledku dopadů koronavirové krize, jejíž skutečný rozsah je zatím stále jen těžko odhadnutelný.

Místopředseda OS KOVO seznámil přítomné s aktuálními informacemi z Odborového svazu KOVO.

Zmocněnec KS OS KOVO JČK informoval o jednáních Rady KS, Krajské tripartity JČK a RROS. Předsedové hovořili především o výsledcích či průběhu kolektivního vyjednávání, novinkách ve firmách, kde působí a o již zjištěné škodě napáchané Koronavirem.

Regionální pracoviště v Českých Budějovicích bylo doplněno novými zaměstnanci, které představila vedoucí regionálního pracoviště Pavlína Jirková:
     - specialista právník: Mgr. Jan Mach
     - specialista BOZP: Bc Radek Král

Závěrem se kolegové rozloučili s končícím specialistou BOZP Ing. Rudolfem Tkáčem, který počínaje 1. 8. 2020 nastupuje do zaslouženého důchodového odpočinku.

(pil)    

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem