Konference KS OS KOVO Jihočeského kraje 20. 11. 2014

Dne 20. listopadu 2014 se konala Konference KS OS KOVO Jihočeského kraje v prostorách kulturního a spolkového domu Slavie v Českých Budějovicích.

Konferenci zahájil zmocněnec Jč. kraje, pan Jan Švec, a přivítal hosta, prvního místopředsedu OS KOVO, Ing. Jiřího Marka, který účastníky konference seznámil s aktualitami v OS KOVO a v ČMKOS, ale také s novinkami pro rok 2015.

Náplní konference byla kontrola úkolů z Porady KS Jč. kraje z 12. - 13. 9. 2014 a usnesení z minulé konference, dále byly účastníkům konference podány informace k volbě Předsedy OS KOVO.

Na konferenci byla rovněž představena nová zaměstnankyně RP Č. Budějovice, Bc. Jiřina Hálová, která zastoupí Veroniku Pilečkovou, BBS. v době mateřské a rodičovské dovolené.

Veronika Pilečková, BBS. přítomné rovněž seznámila s probíhajícími kontrolami vedení účetnictví ZO a upozornila na blížící se setkání mladých kováků OS KOVO Jč. kraje.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem