Konference KS Praha a KS Středočeského kraje

Dne 4. 4. 2022 se v prostorách Odborové rady POLDI Kladno konala předsjezdová konference KS Prahy a KS Středočeského kraje za účasti hostů Výkonného vedení OS KOVO místopředsedy Tomáše Valáška, kandidáta na post místopředsedy VV pro VIII. Sjezd OS KOVO Ing. Ivo Kužela a zaměstnanců RP Praha a Střední Čechy.

Na úvod konference se představil krátkým projevem kandidát na místopředsedu OS KOVO Ing. Ivo Kužel.

Jedním z témat Konference byly návrhy možných změn Stanov OS KOVO, aktualizace základních dokumentů ZO, způsobu předávání na RP, náboru nových členů v praxi a kontroly §29, ke kterým se vedla vášnivá diskuze.

Dále jsme uskutečnili volby delegátů na VIII. Sjezd OS KOVO včetně náhradníků za KS Praha, bohužel KS Středočeského kraje byla vzhledem k malé účasti neusnášeníschopná. O způsobu volby delegátů za KS Střední Čechy bylo rozhodnuto per rollam (oběžníkem).

Účastníci konference schválili kandidaturu na post místopředsedy OS KOVO kolegy Josefa Antoniva a Tomáše Valáška.

Proběhla také volba zástupce do DaRK OS KOVO a do Komise pro Stanovy OS KOVO za KS Praha.

Závěrem konference byly představeny aktuality OS KOVO, plánovaného školení RP Praha - aktuality ZP a problematika datových schránek ZO, které se konalo dne 19. 4. 2022.

Děkujeme za účast, aktivní diskuzi a Odborové radě POLDI Kladno za poskytnutí příjemného prostoru a zajištění občerstvení.

Za RP Praha

Sylva Straková

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem