Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje

Dne 20. 3. 2013 se konala konference KS Ústeckého a Libereckého kraje v restauraci KOLIBA v Litoměřicích, které se zúčastnil místopředseda OS KOVO Jaromír Endlicher. V průběhu konference se 46 účastníků seznámilo se statistickými výsledky za r. 2012 a prognózou na r. 2013, s plánem činnosti na II. pololetí 2013, s informacemi o činnosti jednotlivých KS sdružení v r. 2012, o setkání Mladých kováků ve VO 1522, s informacemi zástupců jednotlivých VO o jejich činnosti v průběhu r. 2013, o stavu a čerpání konta živelných pohrom, o členských příspěvcích. Byli zvoleni delegáti a jejich náhradníci na VI. sjezd OS KOVO, který se bude konat v červnu, místopředseda OS KOVO informoval o návrhu změn stanov OS KOVO, o dění v Radě a Předsednictvu OS KOVO.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem