Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje 21.11.2018

Dne 21. 11. 2018 se v hotelu PATRIOT Úštěk konalo společné jednání konferencí KS Ústeckého kraje a KS Libereckého kraje, kterého se jako hosté zúčastnili místopředseda OS KOVO Ing. Komárek Pavel, pracovníci Regionálního pracoviště OS KOVO v Ústí nad Labem a předseda Regionální rady Libereckého kraje Petr Mendl.

Jednání konference se zúčastnili zástupci 43 ZO OS KOVO, kteří byli seznámeni s kontrolou Usnesení konference KS Ústeckého a Libereckého kraje ze dne 26. 3. 2018 a se zprávou o činnosti KS Ústeckého a Libereckého kraje za rok 2018. Dále následovaly zprávy o činnosti jednotlivých VO, ekonomické informace za rok 2018 a predikce vývoje na rok 2019. Současně byli zástupci jednotlivých ZO seznámeni s plánem činnosti Regionálního pracoviště, orgánů OS KOVO v regionu a s plánem školících a vzdělávacích akcí na I. pololetí 2019.

Následně byly zástupcům ZO předloženy informacemi o činnosti Regionální rady ČMKOS v Ústeckém kraji (zástupce za OS KOVO Mgr. Radek Zákon) a Regionální rady ČMKOS v Libereckém kraji (zástupce za OS KOVO Petr Mendl, předseda),  o stavu a čerpání konta živelných pohrom za rok 2018.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem