Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje 23. 11. 2016

Dne 23. 11. 2016 se konala konference KS Ústeckého a Libereckého kraje v konferenčních prostorách hotelu PATRIOT, které se zúčastnil jako host místopředseda OS KOVO Ing. Jiří Marek.

V průběhu konference se 35 účastníků - zástupců ZO seznámilo se zprávou o činnosti specialistů RP OS KOVO v oblasti BOZP, právní a zajištění činnosti ZO, s informacemi o změnách v pravidlech Konta živelných pohrom a platbách za r. 2016 ZO Ústeckého a Libereckého kraje, s plánem kontrol podle § 29 Stanov na I. pololetí 2017 a dále s centrální evidencí členů. Kol. Ing. B. Chudárek seznámil se statistickými výsledky za r. 2016 a prognózou na r. 2017, s praktickou realizací strategie OS KOVO v kolektivním vyjednávání v regionech Ústeckého a Libereckého kraje za r. 2016. S plánem činnosti RP OS KOVO, orgánů KS a VO na I. pololetí 2017 seznámil přítomné Mgr. R. Zákon, který rovněž informoval o činnosti RR ČMKOS Ústeckého kraje a předseda RR ČMKOS P. Mendl o činnosti RR ČMKOS Libereckého kraje. ZPrávy o činnosti jednotlivých VO podali kol. Zinek L. - 1522, Korouš M. - 1521, Pokorná V. - 1722 a Dunka L. - 1721.Místopředseda OS KOVO Ing. J. Marek seznámil účastníky konference s děním v OS KOVO, ČMKOS.

Na závěr jednání konference KS Ústeckého a Libereckého kraje účastnici schválili usnesení.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem