Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje 26. 11. 2014

Dne 26. 11. 2014 se konala konference KS Ústeckého a Libereckého kraje v restauraci KOLIBA v Litoměřicích, které se zúčastnil místopředseda OS KOVO Jaroslav Souček a dále jako host zástupce firmy Le Cheque Déjeuner Mgr. Luboš Audes.

V průběhu konference se zástupci ZO seznámili s prezentací firmy Le Cheque Déjeuner, se statistickými výsledky za r. 2014 a s prognózou na r. 2015, s plánem činnosti a školení na I. pololetí 2015, s činností specialistů RP OS KOVO Ústí nad Labem za r. 2014 v oblasti BOZP, právní a KV. Zmocněnci jednotlivých volebních obvodů seznámili s činností v průběhu r. 2014,  též informovali o Setkání mladých kováků ve VO 1522, dále byli účastníci informováni o stavu konta živelných pohrom, o platbách členských příspěvků na OS KOVO a  kontrolách podle §29 Stanov OS KOVO i s plánem kontrol na I. pololetí 2015.

Místopředseda OS KOVO J. Souček seznámil účastníky konference s děním v OS KOVO, ČMKOS a o nadcházející mimořádné Radě OS KOVO, která se bude konat ve dnech 10. – 11. 12. 2014 a bude volit předsedu OS KOVO.

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem