Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje 26.3.2018

Dne 26. 3. 2018 se v hotelu PATRIOT Úštěk konalo společné jednání konferencí KS Ústeckého kraje a KS Libereckého kraje, kterého se jako hosté zúčastnili místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, pracovníci Regionálního pracoviště OS KOVO v Ústí nad Labem a předseda Regionální rady Libereckého kraje Petr Mendl.

Jednání konference se zúčastnili zástupci 52 ZO OS KOVO, kteří byli seznámeni s kontrolou Usnesení konference KS Ústeckého a Libereckého kraje ze dne 8. 11. 2017 a se zprávou o činnosti KS Ústeckého a Libereckého kraje za rok 2017. Dále následovaly zprávy o činnosti jednotlivých VO, ekonomické informace za rok 2017 a predikce vývoje na rok 2018. Současně byli zástupci jednotlivých ZO seznámeni s plánem činnosti Regionálního pracoviště, orgánů OS KOVO v regionu a s plánem školících a vzdělávacích akcí na II. pololetí 2018.

Následně byly zástupcům ZO předloženy informacemi o činnosti Regionální rady ČMKOS v Ústeckém kraji (zástupce za OS KOVO Mgr. Radek Zákon) a Regionální rady ČMKOS v Libereckém kraji (zástupce za OS KOVO Petr Mendl, předseda), o činnosti Poradního sboru Úřadu práce pro Ústecký kraj (zástupce za OS KOVO Mgr. Radek Zákon), o stavu a čerpání konta živelných pohrom za rok 2017, o kontrolách podle § 29 Stanov OS KOVO za rok 2017 a o probíhající elektronické evidenci členů OS KOVO.

V závěru informovali členové Předsednictva OS KOVO Jiří Slabyhoud a Alexandra Hrušovská o činnosti orgánů OS KOVO a místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek o aktuálních informacích z vedení OS KOVO.

Konference KS Libereckého kraje zvolila zmocněncem Alexandru Hrušovskou, předsedkyni ZO OS KOVO Monroe Hodkovice.

V rámci diskuze byly projednávány otázky dalšího vývoje v rámci kolektivního vyjednávání ve firmách, možností jednotlivých ZO OS KOVO a případné možnosti legislativních úprav v této oblasti.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem