Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje 27. 3. 2017

Dne 27. 3. 2017 se konala konference KS Ústeckého a Libereckého kraje v hotelu PATRIOT Úštěk, které se zúčastnil místopředseda OS KOVO Libor Dvořák a host předseda SON Ing. Milan Taraba.

Konferenci zahájil kol. Miroslav Korouš, který seznámil přítomné s programem konference a s hosty. Dále byli zvoleni členové jednotlivých komisí, kteří se ihned ujali svých funkcí a práce.Následovala volba delegátů a náhradníků delegátů na VII. sjezd OS KOVO za KS Ústeckého i Libereckého kraje. Dále byli  zvoleni členové DaRK OS KOVO za jednotlivá krajská sdružení.

V průběhu konference se 57 účastníků seznámilo se statistickými výsledky za r. 2016 a prognózou na r. 2017, s plánem činnosti na II. pololetí 2017, s informacemi o činnosti jednotlivých KS sdružení v r. 2016, o setkání Mladých kováků ve VO 1522, s informacemi zástupců jednotlivých VO o jejich činnosti v průběhu r. 2016, s informacemi o činnosti RR ČMKOS v Ústeckém a Libereckém kraji v r. 2016, o stavu a čerpání konta živelných pohrom, informace z Předsednictva OS KOVO podali Alexandra Hrušovská a Jiří Slabyhoud.

Mítopředseda OS KOVO Libor Dvořák seznámil zástupce ZO s aktuálními informacemi o dění v OS KOVO.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem