Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje 6. 4. 2016

Dne 6. 4. 2016 se konala konference KS Ústeckého a Libereckého kraje v hotelu PATRIOT Úštěk, které se zúčastnil místopředseda OS KOVO Ing. Jiří Marek.

V průběhu konference se 46 účastníků seznámilo se statistickými výsledky za r. 2015 a prognózou na r. 2016, s plánem činnosti na II. pololetí 2016, s informacemi o činnosti jednotlivých KS sdružení v r. 2015, o setkání Mladých kováků ve VO 1522, s informacemi zástupců jednotlivých VO o jejich činnosti v průběhu r. 2015, o činnosti RR ČMKOS Ústeckého a Libereckého kraje a  činnosti poradního sboru Úřadu práce Ústeckého kraje, o stavu a čerpání konta živelných pohrom, o členských příspěvcích.

Ing. Jiří Marek informoval zástupce ZO o aktuálních informacích z OS KOVO, ČMKOS i jednání tripartity.

Závěrem účastníci schválili usnesení.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem