Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje 8.11.2017

Dne 8. 11. 2017 se v hotelu PATRIOT Úštěk konalo společné jednání konference KS Ústeckého kraje a KS Libereckého kraje, kterého se jako hosté zúčastnili místopředseda OS KOVO Libor Dvořák a pracovníci Regionálního pracoviště v Ústí nad Labem.

Jednání konference se zúčastnili zástupci 52 ZO OS KOVO, kteří byli seznámeni se statistickými výsledky za r. 2017 a prognózou na r. 2018, s plánem činnosti RP Ústí nad Labem a orgánů OS KOVO v regionu na I. pololetí 2018, s plánem školících a vzdělávacích akcí na I. pololetí 2018, s informacemi o činnosti jednotlivých KS sdružení v r. 2017, o setkání mladých kováků pořádaných v roce 2017, s informacemi zástupců jednotlivých VO o jejich činnosti v průběhu r. 2017, s informacemi o činnosti RR ČMKOS v Ústeckém a Libereckém kraji v r. 2017, o stavu a čerpání konta živelných pohrom a s informacemi z Předsednictva OS KOVO a Rady OS KOVO. Dále konference KS Ústeckého kraje zvolila zmocněnce KS a konference KS Ústeckého kraje a konference KS Libereckého kraje schválily delegáty na sjezd ČMKOS. Místopředseda OS KOVO Libor Dvořák seznámil přítomné zástupce ZO s aktuálními informacemi o dění v OS KOVO.

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem