Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje - Litoměřice 24. 3. 2015

Dne 24. 3. 2015 se konala konference KS Ústeckého a Libereckého kraje v restauraci KOLIBA v Litoměřicích, které se zúčastnil místopředseda OS KOVO Jaromír Endlicher a nově zvolený místopředseda OS KOVO Libor Dvořák.

V průběhu konference se 31 účastníků seznámilo se statistickými výsledky za r. 2014 a prognózou na r. 2015-2016, s plánem činnosti na II. pololetí 2015, s informacemi o činnosti jednotlivých KS sdružení v r. 2014, o setkání Mladých kováků ve VO 1522, s informacemi zástupců jednotlivých VO o jejich činnosti v průběhu r. 2014, s informacemi o činnosti Komise mladých za r. 2014, o stavu a čerpání konta živelných pohrom, o členských příspěvcích a plánu kontrol podle §29 Stanov OS KOVO na II. pololetí 2015. Na konferenci vystoupil s aktuálními informacemi místopředseda OS KOVO p. Endlicher, nově zvolený předseda Libor Dvořák  přítomné zástupce ZO krátce informoval o své předchozí činnosti v odborech. Zástupci ZO na závěr schválili usnesení z této konference.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem