Konference OS KOVO MSK 2018

V souladu s plánem činnosti KS OS KOVO MSK se d ne 5.4.2018 v KD Akord uskutečnila řádná konference Krajského sdružení MSK. Pozvání na konferenci přijal kol. Souček Jaroslav a Středula Josef. Na konfernci bylo přítomno 64 delegátů s hlasem poradním, což činilo 64,6 % z celkového počtu pozvaných. V rámci konference seznámil kol. Souček s aktuálním děním v OS KOVO a o další informace v rámci dění a aktivit ČMKOS přednesl kol. Středula. Kol. Lúčan přidal dílčí informace v rámci jednání tripartity MSK. Na závěr bylo přijato usnesení konference.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem