Konference OS KOVO MSK březen 2015

Dne 26.3.2015 se uskutečnila v DK Akord řádná konference Krajského sdružení OS KOVO Moravskoslezského kraje. Po úvodní části byla přednesena kol. Štefkem zpráva o činnosti Krajské sdružení za období mezi konferencemi, dále předseda OS KOVO kol. Souček seznámil přítomné s aktuálními informacemi z činnosti OS KOVO. Na konferenci vystoupila předsedkyně OS ČMKOS MSK - Mgr. Regelová - Bobková, která seznámila účastníky s práci regionální rady. Součásti konference byly i volby zmocněnce KS OS KOVO MSK do Předsednictva OS KOVO. Novým členem Předsednictva byl zvolen kol. Bug Emil. 

  •  

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem