Mezinárodní spolupráce odborářů GRAMMERU pokračuje

      Na konci letošního roku se v Plzni opět sešli zástupci odborových organizací  KOVO působící v závodech GRAMMER v České republice se zástupci odborů DGB a IGM a členů dozorčí rady firmy GRAMMER AG. Delegaci německých odborů vedl  kol. Helmut Fiedler a delegaci IGM z Ambergu vedl kol. Horst OTT, který je vedoucím regionálního pracoviště IGM a zároveň zástupcem zaměstnanců v  dozorčí radě GRAMMER. Již tradičně akci tlumočil kol. Petr Arnican, který byl u zrodu této spolupráce odborových organizací firmy GRAMMER.

   Hlavním tématem , již pravidelného, setkání bylo vzájemné informování o vývoji situace v mateřské firmě související se změnami akcionářské struktury.  Od posledního setkání v říjnu letošního roku se situace ve firmě mírně stabilizovala a je předpoklad, že nedojde k výrazné ztrátě pracovních míst jak v SRN, tak v ČR. Horst OTT a Werner FICK ( místopředseda rady zaměstnanců GRAMMER AG) seznámili přítomné s připravovanou zakázkovou náplní závodů GRAMMER v České republice a zástupci odborů KOVO poskytli informace o tom, jak české vedení závodů spolupracuje s odborovými organizacemi a jaké informace o budoucím vývoji poskytují zástupcům zaměstnanců. Bylo konstatováno, že někteří ředitelé nedostatečně informují a jejich spolupráce s odborovou organizací je velice problematická. Kolegové z Německa se budou snažit situaci prostřednictvím svého vlivu v dozorčí radě a v podnikové radě napravit.

     Závěrečným tématem setkání byla vzájemná informace o průběhu kolektivního vyjednávání jak v českých firmách, tak i v německém GRAMMERu. Průběh a situace v kolektivním vyjednávání v Německu je z celkového pohledu složitější a může se stát, že německá odborová organizace IGM  požádá v únoru 2018 o podporu odboráře z České republiky.

    Na závěr setkání  bylo všemi účastníky konstatováno, že takto nastavená mezinárodní spolupráce je důležitá a prospěšná pro všechny a že se bude i nadále rozvíjet a to i na úrovni přímého a operativního řešení  problémů spojených s odborovou prací bez rozdílu hranic států.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem