Odboráři z areálu bývalé ŠKODY Plzeň u hejtmana Plzeňského kraje

Dne 26.2.2015 se na pozvání hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse uskutečnilo pracovní setkání předsedů odborových organizací OS KOVO působících v areálu bývalého podniku ŠKODA Plzeň. Setkání se mimo předsedů odborových organizací zúčastnil i vedoucí RP OS KOVO Plzeň ing. Ivo Kužel a právník RP JUDr. Vladimír Štich. Jednání řídil hlavní organizátor a zástupce VO 1423 kol. Jaroslav Seemann. Hlavním cílem setkání byla vzájemná výměna informací o stavu firem, jejich výrobní náplni, úrovní odměňování a postupu při kolektivním vyjednávání. Hejtman v úvodu svého vystoupení seznámil přítomné se současnou situací v Plzeňském kraji včetně porovnání s ostatními kraji v ČR. Dále bylo hovořeno o daňové problematice, daňovém zatížení zaměstnanců v porovnání s OSVČ a o „šedé ekonomice“. Informace z kraje doplnil náměstek hejtmana Ivo Grüner a to z oblasti čerpání prostředků z fondů EU a o regionálním rozvoji kraje.

    Předsedové ZO OS KOVO  jednotlivě vystoupili s informacemi o firmách, kde působí se zaměřením na ekonomickou situaci firem a o problémech zástupců zaměstnanců. Velká část diskuse se týkala situace ve firmě Pilsen Steel, o které podrobně informovali zástupci ZO OS KOVO působící ve firmě kol. Ivanka Smolková a kol.Miroslav Cink.

    V další části setkání se diskutovalo o problémech jak vlastních firem, tak hlavně o podpoře technického vzdělávání včetně úrovně učňovského školství. S příspěvkem o situaci v odborové činnosti v rámci OS KOVO Plzeňského kraje vystoupil také přítomný Jindřich Brabec, zmocněnec Krajského sdružení OS KOVO Plzeňského kraje. Závěrem setkání bylo dohodnuto, že v případě, kdy bude pan hejtman navštěvovat firmy, kde působí odbory, budou zástupci předem informováni o návštěvách a za tímto účelem byly vzájemně předány i kontakty.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem