Odbory pomáhají budoucím absolventům

Odbory pomáhají budoucím absolventům

 

     Výjezdní zasedání VO 1421 – Domažlice Klatovy se konalo v dubnu 2014 v areálu Středního odborného učiliště v Domažlicích, kam jsme byli pozváni základní organizací OS KOVO působící u této školy. V rámci jednání si všichni účastníci prohlédli areál strojních dílen, kde se na budoucí zaměstnání připravují strojní zámečníci, obráběči kovů a další obory, spojené s kovoobráběním. Vlastní jednání proběhlo v areálu moderně vybavené školy a žáci oboru kuchař-číšník předvedli své umění při zajištění občerstvení pro účastníky volebního obvodu. V rámci tohoto jednání byly dohodnuty s paní ředitelkou Mgr. Zdeňkou Buršíkovou konkrétní body další spolupráce mezi RP OS KOVO Plzeň a školou. Jedná se především o využití odborných kapacit specialistů RP pro seznamování žáků školy, a zejména  žáků před ukončením jejich studia s problematikou pracovního práva a BOZP. Bylo dohodnuto, že regionální pracoviště OS KOVO Plzeň zabezpečí specialisty (právníkem a BOZP) konání přednášek s cílem informovat budoucí absolventy školy o tom, co je čeká, až se za nimi zavřou pomyslné dveře školy a oni se budou muset starat o to, jak uplatnit získané vědomosti v praktickém životě.

     První přednáška se uskutečnila 29.4. letošního roku a to v rámci hodiny občanské nauky. Právník RP OS KOVO JUDr. Vladimír Štich seznámil žáky a žákyně dvou maturitních tříd se základy pracovního práva. Beseda byla zaměřena na povinné náležitosti pracovních dokumentů – pracovní smlouvy, DPP a DPČ. Dále bylo hovořeno o povinnostech absolventů ke státním orgánům, například ve vztahu ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Dále bylo hovořeno o praktických otázkách týkajících se prvního vstupu do zaměstnání, právech a povinnostech zaměstnanců, ochraně jejich práv a možnostech odborů v této problematice. Závěrem byli studenti seznámeni i s možnou životní situací, která může nastat ve chvíli, kdy se jim nepodaří najít vhodnou práci. Otevřeně se mluvilo o právech a povinnostech uchazečů o zaměstnání. Lektor využil svých znalostí s využíváním prostředků aktivní politiky zaměstnanosti na ÚP, kdy žákům byly vysvětleny také možnosti při vlastní aplikaci zákona o zaměstnanosti a projektů z Evropského sociálního fondu zaměřených na podporu vytváření pracovních míst pro absolventy a mladé lidi do 25 let. Zajímavé bylo to, že tato první konkrétní akce se konala poslední den výuky před vlastní maturitní zkouškou.

     Vzhledem k úspěšnosti této první konkrétní společné akce odborů a vedení školy byly dohodnuty ještě dvě podobné akce v měsíci květnu, které byly rozšířeny také o informace z oblasti BOZP, kde bude se studenty diskutovat specialista BOZP RP OS KOVO Plzeň pan Václav Pelc.

    Na společné schůzce k vyhodnocení vzájemné spolupráce mezi učilištěm a RO PS KOVO Plzeň se ředitelka SOU Domažlice Mgr. Buršíková a vedoucí RP OS KOVO Plzeň ing. Ivo Kužel dohodli na dalším pokračování podobných akcí v příštím školním roce a specialisté RP byli pozváni na den otevřených dveří SOU Domažlice, kde mohou prezentovat činnost odborů.

V Plzni dne 18.6.2014                                                                                  JUDr. Vladimír Štich

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem