Podzimní seminář BOZP v DKO Jihlava

Dne 7. listopadu 2018 se v DKO Jihlava uskutečnil tradiční podzimní vzdělávací seminář odborových inspektorů BOZP a funkcionářů ZO OS KOVO. Školení se zúčastnilo 31 zástupců ZO OS KOVO z regionu Vysočiny.

Školení vedl specialista BOZP RP Jihlava p. Jiří Čermák, který seznámil účastníky s platnou legislativou a novinkami v oblasti BOZP. Prodiskutována byla také problematika GDPR ve vztahu k BOZP a kontrolám BOZP.
Další náplní semináře byla problematika chemických látek a kampaň Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“.
K jednotlivým tématům semináře proběhla diskuze. Byly také zodpovězeny dotazy účastníků školení, přičemž složitější dotazy budou dořešeny písemně.
Na závěr všichni účastníci zpracovali písemný test BOZP - "Znáte dobře právní předpisy?", který byl následně společně opraven a vyhodnocen.
 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem