Porada KS Jihočeského kraje ze dne 22. 4. 2014

Dne 22. 4. 2014 se uskutečnila porada KS OS KOVO Jihočeského kraje v prostorách spolkového a kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích. Porady se zúčastnilo 22 zástupců ZO a zaměstnanci RP. Hostem byl předseda ZO OS KOVO TRW - DAS Dačice, pan Karel Krajíček, který je mj. i členem Komise pro stanovy OS KOVO.

Hlavním tématem této porady bylo seznámit přítomné se zněním Stanov OS KOVO po VI. sjezdu OS KOVO s cílem zdůraznit změny stanov. Školení na toto téma provedl kolega Krajíček, jemuž se podařilo účastníky školení tématem plně zaujmout. Potlesk po ukončení školení byl důkazem, že se školení zúčastněným líbilo.

V dalším průběhu porady informoval zmocněnec KS, pan Jan Švec, o jednání Rady KS OS KOVO. Porada se zabývala i materiálem Realizace Strategie OS KOVO na období 2013 - 2017.

Dále byli zástupci ZO Ing. Janou Prenerovou seznámeni s informacemi z probíhajícího KV na rok 2014. Vedoucí RP, Ing. Rudolf Tkáč, informoval o činnosti RP za předcházející období a o plánech do budoucna.

Porada byla ukončena společným obědem v restauraci Metropol v Českých Budějovicích.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem