Porada KS OS KOVO Jč. kraje 23. 6. 2015

Dne 23. června 2015 se konala Porada KS OS KOVO Jihočeského kraje v prostorách kulturního a spolkového domu Slavie v Českých Budějovicích. Celkem se zúčastnilo 26 zástupců ZO OS KOVO.

Poradu zahájil zmocněnec Jč. kraje, pan Jan Švec, a přivítal přítomné. Mezi nimi také členy výboru seskupení OS KOVO z firmy Schwan Cosmetics CR, s.r.o., kteří se porady zúčastnili poprvé.

Zmocněnec poté všechny seznámil s informacemi z jednání Předsednictva a Rady OS KOVO a Sněmu ČMKOS.

Vedoucí RP OS KOVO Č. Budějovice, Ing. Rudolf Tkáč, účastníky porady seznámil s plánem činností RP a s plánem náboru nových odborářů ve firmách, kde odbory zatím nepůsobí. Následně podal informace o činnosti RP a poté se rozběhla diskuze ohledně propagace odborů a členských průkazů.

Následovalo "kolečko", kdy přítomní zástupci ZO ostatní informovali o situaci ve firmách, kde působí, a o stavu KV.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem