Porada KS OS KOVO Jihočeského kraje konané ve dnech 12. - 13. 9. 2014

Ve dnech 12. - 13. 9. 2014 se uskutečnila porada KS Jč. kraje v prostorách Parkhotelu Mozolov, který patří ZO OS KOVO ZVVZ a.s. Milevsko.

Porada byla zahájena exkurzí ve firmě ZVVZ a.s., která se účastníkům líbila.

Poté se účastníci porady přesunuli do Parkhotelu Mozolov. Poradu zahájil zmocněnec KS Jč. kraje, pan Jan Švec, který přivítal účastníky porady, zvláště pak hosta, prvního místopředsedu OS KOVO, Ing. Jiřího Marka. První místopředseda účastníky porady seznámil s aktuálními informacemi z OS KOVO.

Poté zmocněnec Jč. kraje, pan Švec, provedl kontrolu úkolů uložených Radě KS z Porady KS OS KOVO Jč. kraje, která se konala dne 24. června 2014.

Odpoledne se jednání zúčastnil také host, pan Petr Pokorný, který s OS KOVO spolupracuje na propagaci odborů v Jihočeském kraji.

Večer se o aktuálních problémech odborů neformálně diskutovalo při sklence dobrého moku.

V rámci druhého dne proběhlo školení na téma Pracovní právo v praxi, které provedla specialistka RP, Ing. Jana Prenerová. Dalším tématem bylo Odškodňování pracovních úrazů, které si připravil specialista BOZP, Ing. Rudolf Tkáč.

Porady se zúčastnilo celkem 32 účastníků včetně rodinných příslušníků.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem