Porada předsedů KS OS KOVO Jihočeského kraje 24. 6. 2014

Dne 24. 6. 2014 se uskutečnila porada KS OS KOVO Jihočeského kraje v prostorách spolkového a kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích. Porady se zúčastnilo 24 zástupců ZO a zaměstnanci RP.

Zmocněnec KS Jč. kraje, pan Jan Švec, přítomné seznámil s informacemi z Předsednictva OS KOVO, Rady OS KOVO a ČMKOS. Následovalo školení na téma Mzdové otázky v praxi, jehož lektorkou byla Ing. Jana Prenerová, specialistka RP Č. Budějovice. Účastníky porady téma zaujalo a vyžádali si další rozšíření tohoto tématu na následující poradu. Dále také přítomné seznámila s analýzou mezd ze zpracovaných výkazů o mzdách OS KOVO za rok 2013.

Vedoucí RP, Ing. Rudolf Tkáč, informoval o činnosti RP za předcházející období a o budoucích plánech. Veronika Pilečková, BBS. informovala o blížící se akci mladých kováků KS OS KOVO Jč. kraje ve dnech 27. - 29. 6. 2014 a ještě vyzvala zástupce ZO k naplnění posledních volných míst. Dále byli přítomní pozváni na diskuzní fórum Sociální dialog a nový občanský zákoník konané dne 30. 6. 2014.

Porada byla ukončena společným obědem v restauraci Metropol v Českých Budějovicích.

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem