Rada KS Středočeského kraje a Prahy

Dne 24.9.2018 zasedala R KS Stř,kraje a Prahy v ZO Continental Brandýs n.Labem.

KS projednalo přípravu na zasedání Rady OS KOVO, žádost o pomoc z konta živelných pohrom,

situaci v jednotlivých VO a stav v centrální evidenci členů.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem