Seminář BOZP

Dne 6. května se uskutečnil při RP Brno seminář BOZP pro členy výborů ZO OS KOVO. Přítomní posluchači byli seznámeni s nově vydanými předpisy z oblasti BOZP, problematikou šetření příčin vzniku pracovních úrazů a jejich odškodňováním, zásadami pro provádění pracovnělékařských prohlídek a další problematikou z BOZP. V průběhu jednání odpověděl lektor semináře, SIBP Karel Kaláb, na celou řadu dotazů přítomných posluchačů.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem