Seminář BOZP

RP OS KOVO Zlín

V rámci plánovaného vzdělávání RP OS KOVO Zlín se dne 11. až 12. 5. 2017  uskutečnil seminář na téma Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro zástupce odborových organizací OS KOVO a funkcionáře pro oblast BOZP ve Zlínském kraji. Seminář lektoroval svazový inspektor BOZP Ing. Karel Kaláb, který účastníky provedl problematikou bezpečnosti práce, šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání. Účastníci semináře byli seznámeni s obecným zněním i konkrétním výkladem aktuálních právních předpisů uvedené problematiky.

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem