Seminář BOZP v DKO Jihlava

Dne 7. března 2018 se v DKO Jihlava uskutečnil plánovaný vzdělávací seminář BOZP  určený pro funkcionáře ZO OS KOVO a odborové inspektory BOZP. Semináře se zúčastnilo 27 zástupců ZO OS KOVO.
Seminář vedl a přednášel specialista BOZP RP Jihlava  p. Jiří Čermák a jako host vystoupila ing. Jiřina Velínová z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.
P. Čermák Jiří seznámil účastníky s platnou legislativou a s legislativními novinkami v oblasti BOZP za rok 2017. 
Hlavním tématem  semináře byly novinky a změny v pracovnělékařských službách, z této oblasti byl i pravidelný znalostní test.
Dále byli účastníci školení seznámeni s výsledky kontrol prováděných u zaměstnavatelů v roce 2017,s problematikou požívání alkoholických nápojů na pracovišti a s VN č.357 Sb., o vzhledu, umístění a provedení
bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. 
Ing. Jiřina Velínová ve své prezentaci seznámila účastníky semináře s plánem kontrol OIP v roce 2018 a s vážnými pracovními úrazy v regionu nejen v oblasti strojírenství v roce 2017.
K jednotlivým tématům proběhla diskuze a byly zodpovězeny dotazy účastníků školení.
 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem