Seminář Hospodaření ZO

 

Dne 13. února 2018 se uskutečnil v pavilonu č. 8 SOU – E v Plzni ve Skvrňanech seminář Hospodaření ZO pro základní organizace Plzeňského a Karlovarského kraje.

Seminář byl zaměřen na jednoduché účetnictví (příklad), knihy závazků, pohledávek, cenin a knihy – karty majetku. Byla probrána roční inventarizace, účetní závěrka i vnitřní účetní směrnice. Závěrem semináře bylo poukázáno na zveřejňování účetních závěrek a aktualizace centrální evidence členů OS KOVO v roce 2018. Lektorkami semináře byly specialista – metodik účetnictví OS KOVO kol. Ivana Michalcová a odborná administrativní pracovnice RP OS KOVO Plzeň kol. Naděžda Telínová.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem