Seminář k problematice exekucí

Dne 6.11.2014 uspořádalo RP OS KOVO Plzeň seminář na zajímavé téma exekuce a oddlužení. Seminář se konal v salonku hotelu Centrál v Plzni a lektorem byl právník RP OS KOVO Praha Mgr. Vladimír  Plachta. Téma exekuce je velice  aktuální a dotazy členů OS KOVO v našem regionu jsou velice časté. Škoda je, že se této akce zúčastnilo jen 22 posluchačů a že základní organizace nevyslaly především své členy, kterých se téma exekucí týká. Lektor velice poutavě vysvětlil jak právní rámec exekucí, tak i vysvětlil i praktické možnosti obrany. Hlavní a základní obranou proti exekucím je finanční gramotnost občanů, aby dluhy vůbec nevznikaly a nebo aby byly reálně řešitelné s ohledem na příjmy a další možnosti občanů. V případě vzniku problémů s úhradou dluhů je nutné tyto dluhy okamžitě řešit s příslušným věřitelem.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem