Seminář odbory, intenzifikace práce a mezinárodní standardy práce

Dne 9.10.2019 se v salonku hotelu Central v Plzni konal seminář pořádaný RP OS KOVO Plzeň. Hlavním obecným heslem bylo „Odbory, intenzifikace práce a mezinárodní standardy práce“. V rámci tohoto obecného tématu byly projednávány otázky zákoníku práce se zaměřením na úpravu pracovní doby a dále byla část semináře věnována kolektivnímu vyjednávání a kampani TOGETHER AT WORK. Závěrem lze ocenit aktivitu účastníků, kteří svými příklady z praxe a dotazy přispěli k celkové pracovní atmosféře akce.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem