Seminář pro odborové funkcionáře v Plzni

   Dne 10.5.2017 se v hotelu  Centrál v Plzni konal seminář pořádaný RP OS KOVO Plzeň na téma Zákoník práce a kolektivní vyjednávání.  Semináře se zúčastnili funkcionářky a funkcionáři základních organizací, ale i někteří členové výborů Seskupení  členů.  Mimo jiné byl projednáván materiál  OS KOVO „ Devatero požadavků“ a účastníkům byl popsán legislativní proces přijímání tzv. koncepční novely zákoníku práce a možný vliv současné politické situace v ČR na vlastní schválení této novely. Další část semináře byla věnována vysvětlení procesu kolektivního vyjednávání se zaměřením na řešení konkrétních situací, které se mohou vyskytnout a nebo které byly řešeny v rámci RP OS KOVO, ale i v rámci celého svazu. Účastníci se aktivně zapojili do diskuse k jednotlivým probíraným otázkám a tím přispěli  k tomu, že došlo i k výměně zkušeností mezi funkcionáři.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem