Seminář pro zástupce výborů ZO a seskupení členů OS KOVO v Plzni

Dne 10.5.2018 se v hotelu Centrál uskutečnil seminář pořádaný RP OS KOVO Plzeň, který byl určen pro funkcionáře výborů ZO a seskupení členů.

Seminář měl několik témat a hlavním bodem bylo zopakování zásadních bodů právní úpravy vzniku, změn a skončení pracovního poměru, ale také dále problematika agenturního zaměstnávání. Závěrečná část semináře byla věnována oblasti kolektivního vyjednávání a vývoji mezd.

Všichni účastníci se aktivně zapojili do diskuse a i z tohoto důvodu měla akce dobrý ohlas. Další akcí pořádanou regionálním pracovištěm bude seminář na téma ochrany osobních údajů a aplikace obecného nařízení EU GDPR, která se bude konat 30.5.2018.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem