Seminář VO 4122

Ve dnech 21. a 22. září 2017 se uskutečnil v Penzionu Ballon v Horních Věstonicích seminář VO 4122 Brno, kterého se zúčastnilo 23 členů ZO a seskupení OS KOVO. V průběhu prvního dne jednání nejprve zmocněnec KS JMK kolega Jaromír Machala seznámil přítomné s aktuálními informacemi z dění v OS KOVO. V odpolední části, která byla zaměřena dopady čtvrté průmyslové revoluce, zákoník práce a stanovy OS KOVO vystoupil vedoucí RP Brno Mgr. Grim. Účastníci v praktické části semináře reagovali na témata, která jim byla zadána k samostudiu a poté SIBP Karel Kaláb vystoupil k problematice šetření a odškodňování pracovních úrazů, vytváření bezpečného pracovního prostředí, povinnosti zaměstnavatelů zajišťovat bezpečnost práce a k novinkám v legislativě BOZP. V průběhu druhého jednacího dne byla největší část programu, ve které vystoupil Fr. Kocáb, věnována oblasti kolektivního vyjednávání. V následné diskusi byly zodpovězeny dotazy přítomných funkcionářů.

Dvoudenní setkání odborářů z VO 4122 splnilo svůj účel a přispělo k obohacení jejich znalostí v odborové práci a navázání lepších vzájemných kontaktů.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem