Seskupení členů OS KOVO v IAC Group Přeštice má novou kolektivní smlouvu

     Dne 15. června 2015 byla podepsána kolektivní smlouva mezi OS KOVO – Seskupení členů působící u IAC Group Přeštice a zaměstnavatelem IAC Group Přeštice. Seskupení členů začalo u zaměstnavatele působit 12. ledna 2015 a v začátcích mělo kolem 30 členů OS KOVO a postupně se rozrostlo na současných 90 členů. V poměru k 750 zaměstnancům firmy to sice není mnoho, ale i přes tuto skutečnost se podařilo za relativně krátkou dobu mnoho. Zakládající členové OS KOVO měli štěstí na vedení společnosti, které přistoupilo ke vzniku odborů ve firmě zcela pragmaticky a dá se říci, že svým přístupem napomohlo k dobrému rozjezdu činnosti seskupení. Ve výboru seskupení jsou zaměstnanci OS KOVO ing. Ivo Kužel a JUDr. Vladimír Štich z RP OS KOVO Plzeň a tři zaměstnanci firmy. Tahounem za členy odborů z firmy je kol. Iveta Štychová, která je zároveň členkou ERZ firmy.

    Vlastní kolektivní vyjednávání nebylo jednoduché, ale probíhalo na profesionální úrovni z obou stran. Výsledkem jednání je uzavřená kolektivní smlouva, která dává zaměstnancům jistotu mzdového nárůstu v letošním roce 3% a další 3% v roce následujícím s tím, že i o jiné výši se může na příští rok jednat. Dále byly dojednány další výhody v oblasti odměňování ve formě zvýšených příplatků za práci v noci, příspěvky na dojíždění, stravování a další benefity.  Velice zajímavé je ujednání o podpoře činnosti základní organizace a uvolňování funkcionářů pro práci v odborech. V kolektivní smlouvě bylo totiž počítáno s tím, že Seskupení členů se změní na Základní organizaci OS KOVO, která již bude mít „ v kolébce“ něco do svého začátku a to díky kolektivní smlouvě.

    Nyní je na členech Výboru seskupení, jak využití situace po uzavření kolektivní smlouvy a to zejména k získávání nových členů odborů. Pro členy Výboru seskupení z řad zaměstnanců OS KOVO se sice uvolnily ruce po podpisu kolektivní smlouvy, ale nyní  je jejich hlavním úkolem připravit „překlopení“ Seskupení členů na základní organizaci. V praxi to znamená práci s odboráři, kteří budou potencionálními členy VZO, jejich školení a přípravu na vedení vlastní základní organizace. V případě IAC Goup Přeštice lze konstatovat, že odbory měly štěstí na zaměstnavatele, kterého představuje prokurista firmy ing. Zdeněk Feit, který přistoupil ke vzniku odborů velice profesionálně s tím, že odbory nejsou ve firmě protivníkem, ale budou opravdovými zástupci zaměstnanců tak, jak je to od nich očekáváno.

 

16.6.2016                                                                                            JUDr. Vladimír Štich

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem