Setkání Mladých kováků ve VO 1522 - 18. 4. 2015

Setkání Mladých kováků ve VO 1522 se konala dne 18. 4. 2015 od 19:00 hodin. Setkání se zúčastnili členové ze 6 ZO OS KOVO volebního obvodu, kde se seznámili s informacemi o dění v OS KOVO nejen v regionu, ale i v celém svazu. Mezi účastníky se rozvinula diskuze o přístupu mladé generace k veřejným činnostem a k nezájmu mladé generace o veřejné funkce. Účastníci se shodli na důvodu - na nedostatku času, skloubení pracovního vytížení a fungování rodiny (k finančnímu zajištění je mnohdy potřeba dvou zaměstnání).

Po diskuzi se účastníci utkali v bowlingu, tentokrát bez vyhodnocení vítězů, protože cílem bylo společné setkání a výměna zkušeností s fungováním a náborem mladých kováků do odborů.

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem