Školení BOZP v MSK

Ve dnech 20.4. - 21.4.2016 se uskutečnilo opět další školení pro zástupce ZO OS KOVO Moravskoslezského regionu. Školení se uskutečnilo na RS Reataso Horní Bečva a sjelo se celkem 107 posluchačů. První den, v dopoledním bloku, byli účastníci seznámeni s problematikou mikroklimatu, osvětlení, větrání a hluku, o které přednášel Ing. Kopecký z KHS Ostrava. V odpoledním bloku byli posluchači informováni kol. Šmídem o novinkách v předpisech z oblasti BOZP a dále s nejčastějšími závadami zjišťovanými v rámci kontrolní činnosti. Druhý den Ing. Dohnal z OIP Ostrava zasvětil přítomné do problematiky svařování - základních požadavků na svářečská pracoviště, bezpečné postupoy při svařování a do manipulace s tlakovými láhvemi.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem