Školení BOZP v MSK říjen 2018

Tradičně se opět ve dnech 24. - 25.10.2018 uskutečnilo školení BOZP pro zástupce ZO OS KOVO v MSK. Školení proběhlo na RS Beskydka v Dolní Lomné. První dne seznámil kol. Křepinský s novinkami v oblasti BOZP, s novými předpisy ve vztahu k BOZP. Druhý den pak Ing. Perglová ze společnosti Enviform s metodikami měření jednotlivých rizikových faktorů. Celkem bylo přítomno 73 posluchačů. 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem