Školení BOZP v MSK říjen 2019

Ve dnech 9. - 10.10.2019 se uskutečnilo další kolo školení BOZP pro zástupce ZO a SČ v působnosti RP Ostrava, realizované na RS Beskydka Dolní Lomná. První den byla na pořadu dne přednáška na téma alkohol, návykové látky a drogy, rozdělení drog, jejich účinky a projevy u uživatelů. Následně pak možnosti a způsoby detekce a také i možné postupy ze strany zaměstnavatele v intencích platné legislativy ČR. Školením posluchače provedla Ing. Martínková z MIVO Agency. Po vlastní přednášce následovaly praktické ukázky zkoušek (zákledních testů) a zájemci si mohli vyzkoušet i stimulační brýle, které navozovaly stavy po požití alkoholu nebo drog. Druhý den kol. Šmíd pak přítomné seznámil z poznatky z KV a přednesl návrhy na úpravy KS v oblasti BOZP. Během přednášky vystoupili i jednotliví zástupci ZO se svými praktickými zkušenostmi. Školení se zúčastnilo celkem 94 posluchačů.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem