Školení funkcionářů

Ve dnech 18. – 19. 6. 2012 se konalo ve školicích prostorech hotelu RACEK v Úštěku školení funkcionářů navržené a schválené Radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2012 „Školení inspektorů BOZP“. Lektory byli p. Luděk Zörner a Luděk Fiedler z OIP Ústí n. L., kteří informovali účastníky o pracovních úrazech v regionu a o bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení a specialista BOZP RP OS KOVO Ústí nad Labem p. Viktor Fürst, který informoval např. o vyšetřování a odškodňování pracovních úrazů a seznámil se zákonem č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách.

Školení se zúčastnilo 37 účastníků, kteří obdrželi všechny podklady v písemné formě.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem