Školení funkcionářů 10. - 11. 9. 2015

V prostorech hotelu JEF, Doubice se konalo ve dnech 10. - 11. 9. 2015 školení funkcionářů ZO navržené a schválené radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2015. Školení se účastnilo 24 posluchačů z původně přihlášených 32, kteří se nemohli zúčastnit z provozních důvodu, které se vyskytly v jejich firmách. Lektor Ing. Bohuslav Chudárek  z RP OS KOVO Ústí nad Labem informoval o základních dokumentech ZO OS KOVO, Stanovách OS KOVO, veřejném rejstříku, založení a likvidaci ZO. Dále posluchačům vysvětlil nutnost odevzdávání výkazu ZO na začátku každého roku a i nutnost odevzdávání výkazu o mzdách za I. pololetí i celý rok, jejichž data je možno využít v kolektivním vyjednávání.

Účastníci školení obdrželi podklady v písemné formě a během přednášek se zapojovali s dotazy nebo poznatky z každodenní praxe.                                                                                                

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem